KOTIZACIJA

sfera2016

  • Kotizacija za autore radova u visini od 50 eura, obuhvata (za jednu osobu): konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket.
  • Kotizacija za ostale izlagače obuhvata: konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket. Takođe, obuhvata prezentaciju kompanije i proizvoda u toku prvog dana konferencije i manji izložbeni prostor za promotivni materijal u toku konferencije, te ulazi u cijenu dogovorene ponude.
  • Ulaz za goste konferencije je slobodan.