POZIV

sfera2016

Mostar, Bosna i Hercegovina, 3.11. – 4.11.2016.

Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

SFERA 2016: OBLIKOVANJE I TOPLINSKA IZOLACIJA FASADNIH ZIDOVA: TRADICIONALNI I SAVREMENI PRISTUP

  • Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o. Mostar
  • Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar

Poziv – DOWNLOAD