Tehnički odbor

 Marko Ćećez, Džemal Bijedić“ Mostar , Građevinski Fakultet

 Amra Šarančić Logo, Džemal Bijedić“ Mostar , Građevinski Fakultet

 Salko Kovačić, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar

 Adnan Novalić, Međunarodni Burch Univerzitet, Sarajevo,