TEMA KONFERENCIJE

sfera2016

  1. Historijski razvoj fasadnih zidova
  2. Građevinski propisi i važeći standardi za toplinske izolacije i završnu obradu fasadnih zidova
  3. Energetska efikasnost u zgradarstvu
  4. Fasadni zidovi s aspekta funkcionalnosti i sigurnosti objekata
  5. Fasadni zidovi i savremeni zahtjevi: zdravlje, komfor, redovno održavanje i energetska efikasnost
  6. Uslovi i pristup za poboljšanje energetske efikasnosti historijskih i savremenih objekata
  7. Toplinska izolacija i završna obloga: pristup u novogradnji, obnovi/održavanju postojećih objekata i konzervaciji/rekonstrukciji kulturno-historijskih objekata
  8. Tehnološki aspekt, kvalitet i dugotrajnost toplinske izolacije od tradicionalnih i savremenih materijala