Važni datumi

sfera2016

  • Rok za dostavu sažetaka: 9.9. 2016.
  • Informacije o prihvatanju sažetaka: 16.9.2016.
  • Rok za dostavu radova: 7.10.2016.
  • Informacije o prihvatanju radova: 14.10.2016.
  • Rok za dostavu korigovanih radova: 21.10.2016.
  • KONFERENCIJA: 3-4.11.2016.